Jednolite zezwolenie na pobyt czasowy i pracę dla cudzoziemca

potocznie: zezwolenie od wojewody, zezwolenie na rabotu, дозвіл на роботу

Zezwolenie na pobyt czasowy i pracę w Polsce jest decyzją administracyjną wydaną przez właściwego wojewodę, udzieloną cudzoziemcowi na okres niezbędny do realizacji celu jego pobytu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, nie dłuższy jednak niż 3 lata. Wydane jest w celu wykonywania pracy na rzecz określonych w decyzji podmiotów gospodarczych.

UWAGA

Brak odpowiedniego zezwolenia lub zawarcie nieodpowiedniej umowy jest wykroczeniem, którego popełnienie jest zagrożone karą grzywny do 30 000 PLN oraz karą administracyjną, tj. deportacją cudzoziemca z terytorium RP.

Maksymalny okres ważności

3 lata

Podstawowa opłata skarbowa

440.00

Stroną w postępowaniu jest:

cudzoziemiec
Twoje imię*
Twój numer telefonu*
Twój adres e-mail*
Akceptacja*

Zapoznałem się - treść regulaminu

Wysyłam

Wszystko możesz zrobić sam, ale my polecamy skorzystać z naszych profesjonalnych usług.

Pozostaw nam swój numer telefonu, a my się z Tobą skontaktujemy i znajdziemy rozwiązanie.

PAMIĘTAJ -  na tym etapie to nic nie kosztuje.

powiązane tematy