Nadanie obywatelstwa polskiego

Kto nadaje obywatelstwo polskie i kto może się o nie starać ?

          Obywatelstwo polskie nadaje Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej na wniosek cudzoziemca. Obywatelstwo polskie może otrzymać każdy cudzoziemiec i nie istnieją przesłanki, które musi spełnić, wszystko leży po stronie Prezydenta, który nie jest ograniczony żadnymi warunkami, a które powinien spełnić cudzoziemiec, aby otrzymać pozytywną decyzję. Tym bardziej nie jest istotnym warunkiem długość pobytu cudzoziemca w Polsce.

          Prezydent na tę okoliczność wydaje postanowienie o nadaniu bądź nienadaniu obywatelstwa, do którego nie jest wymagane uzasadnienie oraz nie podlega zaskarżeniu.

Koszt

  • 360 euro – jeśli składasz wniosek w konsulacie. Na miejscu dowiesz się, w jaki sposób możesz zapłacić,
  • koszt tłumaczenia dokumentów - jeśli załączasz do wniosku dokumenty w języku obcym. Koszt tłumaczenia zależy od stawki tłumacza,
  • koszt uwierzytelnienia dokumentów - jeśli do wniosku załączasz kopie dokumentów,
  • 20 zł za notarialne poświadczenie podpisu – jeśli przesyłasz wniosek pocztą. Opłatę pobierze notariusz.

Czas oczekiwania

Prezydent RP nie jest związany żadnymi terminami w sprawach o nadanie obywatelstwa polskiego. W praktyce na rozstrzygnięcie Prezydenta RP oczekuje się obecnie ponad rok.

Maksymalny okres ważności

bezterminowo

Ustawowy okres oczekiwania

nieokreślony

Stroną w postępowaniu jest:

cudzoziemiec
Twoje imię*
Twój numer telefonu*
Twój adres e-mail*
Akceptacja*

Zapoznałem się - treść regulaminu

Wysyłam

Wszystko możesz zrobić sam, ale my polecamy skorzystać z naszych profesjonalnych usług.

Pozostaw nam swój numer telefonu, a my się z Tobą skontaktujemy i znajdziemy rozwiązanie.

PAMIĘTAJ -  na tym etapie to nic nie kosztuje.

powiązane tematy