fbpx

oferta dla pracodawców

Pracodawco jeżeli zatrudniasz, zatrudniałeś bądź chcesz zatrudnić cudzoziemców w swojej firmie to zgłoś się do nas, pomożemy Ci to zrobić zgodnie z obowiązującymi przepisami:

 

→ AUDYT - weryfikacja prowadzonej dokumentacji pod kątem legalności zatrudnienia cudzoziemców;

→ OŚWIADCZENIE - zatrudnienie cudzoziemca na podstawie oświadczania o zamiarze powierzenia wykonywania pracy cudzoziemcom rejestrowanym w Powiatowych Urzędach Pracy;

→ ZEZWOLENIE NA PRACĘ -  zatrudnienie cudzoziemca na podstawie zezwolenia na pracę wydawanego przez Wojewodę;

→ ZEZWOLENIE NA POBYT CZASOWY I PRACĘ - zatrudnienie cudzoziemca na podstawie zezwolenia na pobyt i pracę wydawanego przez Wojewodę;

→ SZKOLENIA -  szkolenia dla pracowników odpowiedzialnych za zatrudnienie cudzoziemców w firmie;

→ DORADZTWO -  ponadto oferujemy szeroki wachlarz doradztwa dla pracodawców w obszarze zatrudniania cudzoziemców;

→ POBYT -  doradztwo w zakresie legalizacji oraz przedłużenia pobytu cudzoziemców na terytorium RP;

© 2017 Your Company. All Rights Reserved. Designed By winnikK