To wszystko możemy dla Ciebie / za Ciebie zrobić

Zezwolenie na pracę dla cudzoziemca (Typ A, B, C i D)

Leave review
Zezwolenie na pracę jest decyzją administracyjną uprawniającą do wykonywania pracy przez cudzoziemca lub pełnienia funkcji zarządczych/producenckich w...
Maksymalny okres ważności
3 lata
Ustawowy okres oczekiwania
30 dni
Podstawowa opłata skarbowa
100.00 zł
Stroną w postępowaniu jest:
pracodawca
Czytaj więcej

Oświadczenie o powierzeniu wykonywania pracy cudzoziemcowi

Leave review
Oświadczenie rejestrowane przez właściwy Urząd Pracy ze względu na siedzibę firmy/zamieszkanie pracodawcy na wniosek pracodawcy, który zamierza powier...
Maksymalny okres ważności
180 dni
Ustawowy okres oczekiwania
7 dni roboczych
Podstawowa opłata skarbowa
30.00 zł
Stroną w postępowaniu jest:
pracodawca
Czytaj więcej

Jednolite zezwolenie na pobyt czasowy i pracę dla cudzoziemca

Leave review
Zezwolenie na pobyt czasowy i pracę w Polsce jest decyzją administracyjną wydaną przez właściwego wojewodę, udzieloną cudzoziemcowi na okres niezbędny...
Maksymalny okres ważności
3 lata
Podstawowa opłata skarbowa
440.00 zł
Stroną w postępowaniu jest:
cudzoziemiec
Czytaj więcej

Zezwolenie na pobyt stały

Leave review
Maksymalny okres ważności
bezterminowy
Podstawowa opłata skarbowa
640.00 zł
Stroną w postępowaniu jest:
cudzoziemiec
Czytaj więcej

Zezwolenie na pobyt czasowy

Leave review
Zezwolenie na pobyt czasowy w Polsce jest decyzją administracyjną wydaną przez właściwego wojewodę, udzieloną cudzoziemcowi na okres niezbędny do real...
Maksymalny okres ważności
3 lata
Ustawowy okres oczekiwania
1 miesiąc
Podstawowa opłata skarbowa
340.00 zł
Stroną w postępowaniu jest:
cudzoziemiec
Czytaj więcej

Zezwolenie na pobyt rezydenta długoterminowego UE

Leave review
Zezwolenie na pobyt rezydenta długoterminowego UE uprawnia do stałego pobytu w Polsce. Zezwolenie wydawane jest na czas nieoznaczony a sama karta poby...
Maksymalny okres ważności
bezterminowo
Podstawowa opłata skarbowa
640.00 zł
Stroną w postępowaniu jest:
cudzoziemiec
Czytaj więcej

Karta Polaka

Leave review
Karta Polaka jest dokumentem potwierdzającym przynależność do Narodu Polskiego. Karta Polaka nie oznacza posiadania obywatelstwa polskiego, ani nie je...
Maksymalny okres ważności
10 lat
Stroną w postępowaniu jest:
cudzoziemiec
Czytaj więcej

Wymiana prawa jazdy na polskie

Leave review
wymiana zagranicznego prawa jazdy na polskie prawo jazdy
Maksymalny okres ważności
bezterminowo
Stroną w postępowaniu jest:
cudzoziemiec
Czytaj więcej

Numer identyfikacyjny PESEL dla cudzoziemca

Leave review
Numer PESEL to jedenastocyfrowy symbol numeryczny, który pozwala na łatwą identyfikację osoby, która go posiada. Numer PESEL zawiera datę urodzenia, n...
Maksymalny okres ważności
bezterminowo
Stroną w postępowaniu jest:
cudzoziemiec
Czytaj więcej

Zameldowanie na pobyt czasowy

Leave review
Jeżeli jesteś cudzoziemcem i zamierzasz przebywać w Polsce powyżej 30 dni to zamelduj się na pobyt czasowy w Polsce. Przy okazji możesz uzyskać numer ...
Ustawowy okres oczekiwania
tego samego dnia
Stroną w postępowaniu jest:
cudzoziemiec
Czytaj więcej

Nadanie obywatelstwa polskiego

Leave review
Nadanie obywatelstwa polskiego: następuje w formie postanowienia Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej na podstawie wniosku, nadanie obywatelstwa polsk...
Maksymalny okres ważności
bezterminowo
Stroną w postępowaniu jest:
cudzoziemiec
Czytaj więcej

Zaproszenie dla cudzoziemca

Leave review
Maksymalny okres ważności
1 rok
Podstawowa opłata skarbowa
27.00 zł
Stroną w postępowaniu jest:
pracodawca
Czytaj więcej