To wszystko możemy dla Ciebie / za Ciebie zrobić

Jednolite zezwolenie na pobyt czasowy i pracę dla cudzoziemca / Zezwolenie na pobyt czasowy w celu wykonywania pracy w zawodzie wymagających wysokich kwalifikacji

Leave review
Jednolite zezwolenie uprawniające jednocześnie do pobytu oraz wykonywania pracy przez cudzoziemca lub pełnienia funkcji zarządczych/prokurenckich w sp
Maksymalny okres ważności
3 lata
Podstawowa opłata skarbowa
440.00 zł
Stroną w postępowaniu jest:
cudzoziemiec
Czytaj więcej

Zezwolenie na pobyt stały

Leave review
Zezwolenie na pobyt stały jest decyzją administracyjną wydawaną na czas nieoznaczony. Karta pobytu do tego zezwolenia wydawana jest na okres 10 lat, c
Maksymalny okres ważności
bezterminowy
Podstawowa opłata skarbowa
640.00 zł
Stroną w postępowaniu jest:
cudzoziemiec
Czytaj więcej

Zezwolenie na pobyt czasowy

Leave review
Zezwolenie na pobyt czasowy w Polsce jest decyzją administracyjną wydaną przez właściwego wojewodę, udzieloną cudzoziemcowi na okres niezbędny do real
Maksymalny okres ważności
3 lata
Ustawowy okres oczekiwania
1 miesiąc
Podstawowa opłata skarbowa
340.00 zł
Stroną w postępowaniu jest:
cudzoziemiec
Czytaj więcej

Zezwolenie na pobyt rezydenta długoterminowego UE

Leave review
Zezwolenie na pobyt rezydenta długoterminowego UE jest decyzją administracyjną wydawaną na czas nieoznaczony. Karta pobytu do tego zezwolenia wydawana
Maksymalny okres ważności
bezterminowo
Podstawowa opłata skarbowa
640.00 zł
Stroną w postępowaniu jest:
cudzoziemiec
Czytaj więcej

Karta Polaka

Leave review
Karta Polaka jest dokumentem potwierdzającym przynależność do Narodu Polskiego. Karta Polaka nie oznacza posiadania obywatelstwa polskiego, ani nie je
Maksymalny okres ważności
10 lat
Stroną w postępowaniu jest:
cudzoziemiec
Czytaj więcej

Prawo jazdy - wymiana na prawo jazdy polskie

Leave review
wymiana zagranicznego prawa jazdy na polskie prawo jazdy
Maksymalny okres ważności
bezterminowo
Stroną w postępowaniu jest:
cudzoziemiec
Czytaj więcej

Numer identyfikacyjny PESEL dla cudzoziemca

Leave review
Numer PESEL to jedenastocyfrowy symbol numeryczny, który pozwala na łatwą identyfikację osoby, która go posiada. Numer PESEL zawiera datę urodzenia, n
Maksymalny okres ważności
bezterminowo
Stroną w postępowaniu jest:
cudzoziemiec
Czytaj więcej

Zameldowanie na pobyt czasowy

Leave review
Jeżeli jesteś cudzoziemcem i zamierzasz przebywać w Polsce powyżej 30 dni to zamelduj się na pobyt czasowy w Polsce. Przy okazji możesz uzyskać numer
Ustawowy okres oczekiwania
tego samego dnia
Stroną w postępowaniu jest:
cudzoziemiec
Czytaj więcej

Nadanie obywatelstwa polskiego

Leave review
Obywatelstwo polskie nadaje Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej na wniosek cudzoziemca. Obywatelstwo może otrzymać każdy cudzoziemiec i nie istnieją p
Maksymalny okres ważności
bezterminowo
Ustawowy okres oczekiwania
nieokreślony
Stroną w postępowaniu jest:
cudzoziemiec
Czytaj więcej

Uznanie za obywatela polskiego

Leave review
Za obywatela polskiego uznaje się: cudzoziemca przebywającego nieprzerwanie na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej co najmniej od 3 lat na podstawie
Maksymalny okres ważności
bezterminowo
Ustawowy okres oczekiwania
2 misiące
Podstawowa opłata skarbowa
219.00 zł
Stroną w postępowaniu jest:
cudzoziemiec
Czytaj więcej

AUDYT - pobytu, zatrudnienia cudzoziemców w Polsce

Leave review
Ustawowy okres oczekiwania
3 dni
Czytaj więcej

Wiza dla cudzoziemca

Leave review
pisemne zezwolenie na przekroczenie granicy lub pobyt na terenie obcego państwa wystawiane cudzoziemcom przez przedstawicielstwa dyplomatyczne lub kon
Maksymalny okres ważności
365 dni
Stroną w postępowaniu jest:
cudzoziemiec
Czytaj więcej

Profil zaufany

Leave review
Profil zaufany (PZ) umożliwia załatwianie spraw urzędowych online i możesz go uzyskać bez wychodzenia z domu. Pomożemy Ci wybrać, czy możesz skorzysta
Czytaj więcej

Potwierdzenie o aktualnym stanie konta w ZUS

Leave review
Bardzo często w prowadzonych postępowaniach przez różne urzędy wymagają od nas dokument potwierdzający o niezaleganiu w składkach ZUS. Najszybszym spo
Ustawowy okres oczekiwania
natychmiast
Stroną w postępowaniu jest:
pracodawca
Czytaj więcej