Umowa powierzenia danych osobowych zawarta

Zawarta w dniuData powierzenia danych osobowych

Pomiędzy

Twoje imię*Imię i nazwisko osoby reprezentującej osobę lub firmę która udostępnia dane osobowe.
Twoje nazwisko*Imię i nazwisko osoby reprezentującej osobę lub firmę która udostępnia dane osobowe.
Reprezentujesz:*
Siebie
Firmę
Inną osobę
Imię i nazwisko osoby reprezentowanej*
Nazwa firmy*
NIP firmy
Twój adres e-mail*
Twój numer telefonu*
Program lojalnościowy „REKOMENDACJA SIĘ OPŁACA”
Potwierdzam uczestnictwo w programie poleceń „REKOMENDACJA SIĘ OPŁACA”
Kod programu lojalnościowego "Rekomendacja się opłaca"

zwanym dalej „Zleceniodawcą” lub „Administratorem danych”,

a firmą

Pracuj-Legalnie.PL Krzysztof Winnik, Bogusław Gospodarczyk Spółka Cywilna”

ul. Stroma 6, 34-480 Jabłonka, NIP: 7352889128,

zwanym dalej „Zleceniobiorcą” lub „Podmiotem przetwarzającym”,

zważywszy, że Zleceniobiorca będzie świadczyć na rzecz Zleceniodawcy usługi związane z pomocą przy zatrudnianiu cudzoziemców, a w związku z tym Zleceniobiorca będzie przetwarzać dane osobowe gromadzone przez Zleceniodawcę, została zawarta umowa następującej treści:

Zapoznałęm się - treść regulaminu

Okres powierzenia danych osobowych*
A - czas realizacji usługi zleconej przez Administratora danych Zleceniobiorcy, która to usługa wiąże się z przetwarzaniem powierzonych danych
B - czas współpracy stron, która to współpraca wiążę się z przetwarzaniem powierzonych danych.
Zgadzam się