Легалізація перебування
у Польщі

pobyt i zatrudnienie - w czym możemy Tobie pomóc ?

audyt

Profesjonalny AUDYT - najważniejszy etap legalizacji pobytu lub zatrudnienia. Na tym etapie wyznaczamy kierunek działania, znajdujemy dla Ciebie najlepsze rozwiązanie.

legalizacja pobytu

 • ruch bezwizowy;
 • pobyt na podstawie wizy;
 • karta czasowego pobytu;
 • karta rezydenta długoterminowego UE;
 • karta stałego pobytu

legalizacja zatrudnienia

 • praca bez Zezwolenia;
 • Oświadczenie o powierzeniu wykonywania pracy cudzoziemcowi;
 • Zezwolenie na pracę dla cudzoziemca;
 • jednolite Zezwolenie na pobyt czasowy i pracę;
 • umowy, tłumaczenia umów

Karta Polaka

 • dokument potwierdzający przynależność do narodu polskiego, który może być przyznany

obywatelstwo polskie

 • nadanie obywatelstwa polskiego;
 • uznanie za obywatela polskiego;
 • potwierdzenie posiadania lub utraty obywatelstwa polskiego

inne

 • karta kwalifikacji kierowcy;
 • świadectwo kierowcy;
 • wymiana prawa jazdy na polski;
 • uzyskanie numeru PESEL;

Працюй та живи в Польщі легально


Nasz zespół

Krzysztof Winnik
 • doradca personalny
 • pobyt i zatrudnianie
 • analityk
Bogusław Gospodarczyk
 • prawoznawca
 • doradca personalny
 • pobyt i zatrudnianie
Vasylyna Mokh
 • konsultant ds sprzedaży
 • obsługa klienta
 • język ukraiński, rosyjski