FAQ

Zbiór często zadawanych do nas pytań i odpowiedzi na nie.

TECHNICZNE

TAK - audyt wykonujemy na podstawie przedstawionych dokumentów. W związku z tym, dokumenty mogą zostać przesłane do nas drogą elektroniczną a my na ich podstawie wykonamy AUDYT wraz z pisemną informacją na temat danej sytuacji oraz proponowanych rozwiązań.

Jeżeli umowa pomiędzy nami a zleceniodawcą nie stanowi inaczej jest to do 5 dni roboczych, liczone od chwili przesłania - dostarczenia kompletu dokumentów wymaganych określonych w korespondencji. Jednak czas określony jest w większości przypadków indywidualnie i nie wykracza poza termin 2-3 dni.

Jesteśmy firmą mobilną, cały czas podróżujemy więc na tą chwilę istnieją dwa sposoby spotkania:

  • spotaknie u Państwa w firmie
  • spotkanie w innym miejscu (restauracja, kawiarnia itp.)

Trzecia opcja (nasze biuro) jest na etapie planowania ;-)

OPŁATY

TAK, na wszystkie nasze usługi wystawiamy faktury VAT.

Noty księgowe wykorzystywane są w sytuacjach, kiedy należy udokumentować transakcje niepodlegające opodatkowaniu podatkiem VAT, np. przenoszenia kosztów niepodlegających opodatkowaniu na nabywcę np. opłat skarbowych.

Wszystkie faktury wystawiamy z 7 dniowym terminem płatności. Stali klienci maja możliwość wydłużenia tego terminu. Natomiast dla klientów spóźnialskich skracamy ten termin.

Każda usługa wyliczana jest indywidualnie. Rabat oczywiście jest przewidziany ale tylko w pewnych sytuacjach:

  • jeżeli  jednorazowa usługa dot. więcej niż 2 osoby
  • dla stałych klientów