Przyjazd cudzoziemców do Polski bez obowiązkowej kwarantanny

          Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 20 stycznia 2021 r. w sprawie ustanowienia Pełnomocnika Rządu do spraw kształcenia ogólnego i nadzoru pedagogicznego wprowadza możliwość przyjazdu cudzoziemców do Polski, bez konieczności odbycia obowiązkowej kwarantanny.

          W jakich przypadkach cudzoziemiec może wjechać do Polski, aby nie musiał odbywać obowiązkowej kwarantanny. Kiedy Twój pracownik będzie mógł skorzystać z tej możliwości ?


Podczas przekraczania granicy państwowej musi posiadać przy sobie:

  1. dokument uprawniający go do wjazdu na terytorium Polski (paszport, wiza, karta pobytu itp);
  2. dokument uprawniający go do zatrudnienia w Polsce (zezwolenie na pracę, oświadczenie o powierzeniu wykonywania pracy, jednolite zezwolenie na pobyt czasowy i pracę, umowę o pracę itp.)
  3. negatywny wynik testu ?  w kierunku SARS-CoV-2 wykonany, przed przekroczeniem granicy, w okresie 48 godzin ⌚️, licząc od momentu wyniku tego testu
  4. wynik testu diagnostycznego musi być w języku polskim ?? lub angielskim ???????

Na terenie Ukrainy, można wykonać wiele rodzajów testów, którego wynik negatywny zezwala na przyjazd do Polski bez obowiązku odbycia kwarantanny.